search
menu_open
Cập nhật ngày: 21/02/2023 lúc 11:08:20 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023
Ngày 15/02/2023, Sở Khoa học và Công nghệ có Công văn số 276/SKHCN-TĐC thông báo đến quý tổ chức, doanh nghiệp các nội dung để đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2023.

Theo đó, GTCLQG là giải thưởng cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh. Giải thưởng vừa là mục tiêu, vừa là công cụ để các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa của mình.

Tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG phải đáp ứng điều kiện: là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự; Tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia thì sau 02 năm kể từ ngày nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia mới được tiếp tục tham dự lại GTCLQG.

Chi tiết xem file đính kèm:

Các bài khác:
    << < 1 2 3 4 5 > >>