search
menu_open
Cập nhật ngày: 03/01/2023 lúc 11:07:59 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chương trình công tác tháng 01-02/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ
Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN); Sở KH&CN ban hành Chương trình công tác tháng 01-02/2023.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các bài khác:
    << < 1 2 3 4 5 > >>