search
menu_open
Cập nhật ngày: 06/12/2022 lúc 11:14:55 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ thuộc nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2030

Nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chỉnh phủ số và đô thị thông minh, ngày 27/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ có Công văn số 1149/SKHCN-QLKH thông báo đến quý cơ quan, tổ chức và cá nhân đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”, mã số KC.01/21-30. 
Định hướng, mẫu phiếu, thời gian và địa chỉ nhận đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình theo công văn số 1449/BKHCN-VP ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ đính kèm.
Để tập trung các nhu cầu đăng ký nhiệm vụ trên địa bàn, các đơn vi, tổ chức,  cá nhân có thể đăng ký qua UBND tỉnh (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ) để UBND tỉnh xem xét, có ý kiến trước khi gửi Bộ.
Vậy, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến quý cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và đề xuất./.

Tập tin đính kèm:
Các bài khác:
    << < 1 2 3 4 5 > >>