search
menu_open
Cập nhật ngày: 16/06/2022 lúc 2:47:58 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
DANH MỤC ĐỀ XUẤT NĂM 2022 ĐỢT 1
DANH MỤC ĐỀ XUẤT NĂM 2022 ĐỢT 1
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng kính mời các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến đối từng nhiệm vụ thuộc danh mục các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch năm 2022: - Tính mới - Tính sáng tạo - Trùng lắp với các nhiệm vụ đã triển khai trước đây. Mọi thông tin phản hồi, kính đề nghị quý vị gửi trực tiếp về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, Tầng 3, Tòa nhà 6 tầng, Khu Hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế, đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc qua email: hvhuong.skhcn@thuathienhue.gov.com .
Tập tin đính kèm:
Các bài khác:
    << < 1 2 3 4 5 > >>